Home / Temsilci Eğitimleri / ... / Hukuksal / Emlak Vergileri / VERGİ NE ZAMAN ve NEREYE ÖDENECEK?

VERGİ NE ZAMAN ve NEREYE ÖDENECEK?


Verilen gelir vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan gelir vergisi, mart ve temmuz aylarında, iki eşit taksitte ödenecek.
Hesaplanan gelir vergisi;

l Mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine,
l Bağlı olunan vergi dairesinin bulunduğu yerin belediye sınırları dışındaki vergi dairelerine,
l Vergi tahsiline yetkili banka şubelerine,ödenebilecek.
ÖRNEK1: Cengiz Şimşir, 2009 yılında 36.000 TL işyeri kira geliri elde etmiş, kira tutarı üzerinden yıl içinde 7.200 TL gelir vergisi kesintisi yapılmıştır. Gider yöntemi olarak götürü gider yöntemini seçmiştir.
ÇÖZÜM: Cengiz Bey'in 2009 yılında elde ettiği işyeri kira geliri, 22.000 TL'lik beyan sınırını aştığı için beyanname vermek zorunda. Beyan edeceği safi iradın ve ödeyeceği verginin hesabı aşağıdaki gibi olacak.
Cengiz Bey'in işyeri kira geliri üzerinden yapılan vergi kesintisi, beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden fazla olduğundan, vergi ödemeyeceği gibi 1.885 TL vergi iadesi alacak.
2009 yılı işyeri kira geliri 36.000 TL
% 25 götürü gider - 9.000 TL
Safi irat (vergi matrahı) 27.000 TL
Hesaplanan gelir vergisi 5.315 TL
Mahsup edilecek GV (Yıl içinde kesilen) - 7.200 TL
İadesi gereken gelir vergisi 1.885 TL
ÖRNEK 2: İhsan Vatancan, 2009 yılında 7.400 TL konut kira geliri elde etmiş ve gider yöntemi olarak götürü gider yöntemini seçmiştir.
ÇÖZÜM: İhsan Bey'in 2009 yılında elde ettiği konut kira geliri 2.600 TL'lik istisna tutarını aştığı için kira gelirini beyan etmek zorunda. Beyan edeceği safi iradın ve ödeyeceği verginin hesabı aşağıdaki gibi olacak.
2009 yılı konut kira geliri 7.400 TL
İstisna tutarı - 2.600 TL
İstisnadan sonraki kira 4.800 TL
% 25 götürü gider - 1.200 TL
Safi irat (vergi matrahı) 3.600 TL
Ödenecek gelir vergisi 540 TL     RSS of this page