MÜŞTEMİLAT NEDİR ?


Eklenti Teferruat, Asıl şey malikinin anlaşılabilen arzusuna veya yerel adetlere göre,
işletilmesi, korunması veya yarar sağlanması için asıl şeye sürekli olarak özgülenen ve
kullanılmasında birleştirme, takma veya başka bir biçimde asıl şeye bağlı kılınan taşınır
maldır Kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmuş binalarda bir bağımsız bölümün dışında olup,
kömürlük, garaj, depo gibi doğrudan doğruya o bölüme tahsis edilmiş olan yerlere eklenti
denir. RSS of this page