Home / Temsilci Eğitimleri / ... / Anlaştırma ve Sonuçlandırma / Hukuksal / Kira bedelinin ödendiğine dair kiraya veren tarafından makbuz alınmazsa nasıl sorunlar çıkabilir? Bu durumda kiracı, kirayı ödediğini nasıl ispatlayabilir?

Kira bedelinin ödendiğine dair kiraya veren tarafından makbuz alınmazsa nasıl sorunlar çıkabilir? Bu durumda kiracı, kirayı ödediğini nasıl ispatlayabilir?


Kesinlikle, ödenen her ayın kira bedelinin makbuz, dekont, imza vs gibi herhangi bir yazılı
belge ile ispatlanması gerekir. Haricen ödenen ancak, makbuz alınmayan aylara ait kira
bedelleri kiracı aleyhine ileride ya mükerrer ödeme ya da tahliye olma olanağı doğurur.
Haricen ödemelerden dolayı kiracı ödeme yaptığını kesinlikle ispatlayamaz.     RSS of this page