Home  »  Temsilci Eğitimleri  »   Anlaştırma ve Sonuçlandırma »  Hukuksal »  KADASTRO NEDİR ?

KADASTRO NEDİR ?

Tags:  

Taşınmaz malların sınırlarının arazi ve harita üzerinde belirtilerek hukuki durumlarının ve
üzerindeki hakların tespit edilmesi işlemine kadastro denir
 RSS of this page