KADASTRO NEDİR ?


Taşınmaz malların sınırlarının arazi ve harita üzerinde belirtilerek hukuki durumlarının ve
üzerindeki hakların tespit edilmesi işlemine kadastro denir     RSS of this page