Home / Temsilci Eğitimleri / ... / Anlaştırma ve Sonuçlandırma / Hukuksal / Ev sahibi hangi durumlarda kira anlaşması fesih edebilir?

Ev sahibi hangi durumlarda kira anlaşması fesih edebilir?


Mal sahibi aşağıdaki hallerde kiracıyı çıkarabilir.
A. Tahliyeye yönelik alınmış bir Taahhütname var ise,
B. İhtiyaç (kendisinin, eşinin ya da çocuklarının) sebebiyle,
C. Kira bedelinin ödenmemesi durumunda (noter veya icra kanalıyla) ihtara rağmen 1 ay
içinde ödenmemesi durumunda Temerrütten dolayı,
D. Kira bedelinin bir kira dönemi içinde 2 kez ihtar ile ödenmiş olması
durumunda,
E. Emlakın esaslı surette tamiri gerektiği durumlarda,
F. Mülkiyetin değişmesi durumunda yeni malik (kendisinin, eşinin ya da çocuklarının)
ihtiyacına binaen
G. Aynı şehir hudutları içinde kiracının kendisinin veya eşinin mülkiyetinde olan (aynı
vasıflarda) bir meskeni var ise.
H. Anlaşmaya aykırı kullanım durumunda.     RSS of this page