Home / Temsilci Eğitimleri / ... / Sonuçlandırma Eğitimleri / Tapu İşlemleri / Adım adım Tapu İşlemleri

Adım adım Tapu İşlemleri


Gayrimenkul satış işlemlerinde tapu işlemi nasıl yapılır ?

BÖLÜM 1;
BÖLÜM 2;

Gayrimenkul satış işlemlerinde tapu işlemi nasıl yapılır ?


Elinizdeki tapu fotokopisi ile birlikte Gayrimenkulun bağlı olduğu Belediyenin Emlak bölümüne uğrayıp

1-Gayrimenkula ait Emlak vergisi (Bazı belediyelerde çöp vergisi su faturalarına yansımıyorsa hallerde ) çöp vergisi olup olmadığına bakılr.

2-Binaların borcu var ise satıcıya bildirerek bu borçların kapatılması talep edilir.daha önce ödemiş olduğu vergi makbuzları istenerek borç miktarının tekrar teyidi alınır.satıcının borcunun ödenmesini istediği takdirde Emlak ve çöp vergileri ödenir

3- Emlak ve çöp vergileri ödendikten sonra Gayrimenkulun satış beyan değeri İlgili belediyeden yazılı olarak talep edilir.Burası çok önemli olup gayrimenkulun satış beyan değerinden daha düşük bedelle satılması halinde ceza uygulaması gelir.Şöyleki Gayrimenkulun satış beyan değeri 100

Ama beyan değeri 100000 ytl olan bir gayrimenkulu bu bedelin üzerinde satış yapabilirsiniz.Zaten piyasa rayiç fiatlar ile beyan değerleri üzerinde gerçekleşmektedir.

4-Eğer Kat mülkiyeti kurulmuş bir daire satacak iseniz DASK deprem afetleri sigorta kurumu deprem sigortasın yapılması gerekir.(Arsa hisseli olan dairelerde (vatandaş isterse yapabilir)bu belge istenmemektedir.

Gelelim TAPU DAİRELERİNDE YAPILACAK İŞLEMLERE:

Belediyeden almış olduğunuz beyan değeri ile birlikte

SATICILARA AİT:1 adet ( 6aydan önce çekilmiş fotoğraf) Satıcının Nufüs cüzdan aslı + 1 adet fotokopisi+Satıcının Vatandaşlık nosu ( Eğer vatandaşlık nosu nufus cüzdanı üzerinde yok ise www.nvi.gov.tr den temin edilebilir)

ALICILARA AİT: 2 adet ( 6aydan önce çekilmiş fotoğraf) Satıcının Nufüs cüzdan aslı + 1 adet fotokopisi+Satıcının Vatandaşlık nosu ( Eğer vatandaşlık nosu nufus cüzdanı üzerinde yok isewww.nvi.gov.tr den temin edilebilir)

Tapunun aslı veya fotokopisi

DASK poliçeniz ile birlikte ve varsa noterden vekaletiniz yoksa Emlakçılar için iş takip sözleşmesi yaparak ilk önce ilk müracaat için Tapu müdürüne müracaat edersiniz Müdür bey evraklarınızı kontrol eder

Tapuda vekalet verirken dikkat edilecek 3 nokta!

Tapu işlemlerinin büyük bir bölümü noterde düzenlenen vekaletnamelerle ile gerçekleştirilmektedir. Vekaletli işlemler konusunda yapılacak bir hata veya ihmalin

Ülkemizde; satış

Vekile

Tapuda; konut veya arsanız ile ilgili olarak yapılacak işlemler konusunda vekalet verirken

Vekaletname düzenlenirken

2) Vekaletname kapsamı; “süre”

“İstanbul ili

3) Vekilin azli halinde

Aksi takdirde

Daha sonra ilgili memur sizin satış beyan değeri üzerinden yapacağınız gayrimenkul satışı için:

SATICILAR İÇİN : Binde 15 (%1

ALICILAR İÇİN: Binde 15 (%1

Özel işlem vergisi harç makbuzları ve döner sermaye harç makbuzlarınızı tanzim eder.Bu harç makbuzları ile Tapu dairesinin devamlı harçlarını yatırdığı ilgili bankaya giderek bu bedelleri tapu dairesinin hesabına yatırılır.Yatırılan makbuzların aslı tekrar tapu dairesine gelinerek ilgili memura tevdi edilir.İlgili memur işlemlerinizi hazırlar


Son dikkat edilecek kontrolünüz tapu dairesinden çıkmadan önce gayrimenkul alan kişi almış olduğu tapu senedinde adının ve soy adının nüfus cüzdanındaki yazılı olan isimle aynı olup olmadığının kontrol edilmekte faydası olur     RSS of this page