Home  »  Temsilci Eğitimleri  »   Hukuksal »  Arazi Alımında Dikkat Edilecek Durumlar »  İfraz ve tevhid nedir?

İfraz ve tevhid nedir?

Tags:  

İfraz; imar planı tamamlanmış yerlerde, plan koşullarına uymak şartıyla bir parselin birden fazla parsele dönüştürülmesi işlemidir. Tevhid ise, birden fazla bitişik parselin birleştirilmesi işlemidir.
 RSS of this page